Банкова сметка в лева:

Абела Тур

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG77FINV91501016110503

банков код: FINVBGSF